(59) 8144919

Uczestnicy zajęć ceramicznych zapraszają na swoją wystawę.