(59) 8144919

Sekcja muzyczna

W sekcji muzycznej mamy kilka propozycji rozwijania zainteresowań. Są one adresowane do dzieci i młodzieży preferujących różne formy aktywności muzycznej.

1. ZAJĘCIA GITAROWE – nauka gry na gitarze klasycznej i elektrycznej dla dzieci i młodzieży w wieku 10 – 19 lat. Zajęcia indywidualne lub w grupach 2-3 osobowych. W zajęciach mogą brać udział osoby, które dopiero zapoznają się z instrumentem oraz takie, które już na nim grają.

Cele zajęć:

  • rozwijanie zdolności i zainteresowań muzycznych uczniów oraz rozwijanie techniki gry na instrumencie, wyrabianie wrażliwości muzycznej,
  • zapoznanie się z zapisem nutowym (umiejętność czytania i zapisywania nut – wartości rytmicznych i wysokości dźwięku),
  • obycie ze sceną i publicznością poprzez organizowanie koncertów i występów dla osób biorących udział w zajęciach,
  • wyrobienie umiejętności pracy w grupie poprzez granie utworów zespołowych oraz duetów.

Dom Kultury dwa razy w  roku (wiosną i jesienią) organizuje koncert o nazwie Otwarta scena muzyczna, na którym występują m. in.uczestnicy zajęć. 

Prowadzący: PAWEŁ KORNELUK
 

2. STUDIO WOKALU

Zajęcia adresowane do młodzieży, której pasją jest śpiewanie. Uczestnicy pracują nad emisją głosu, uczą się prawidłowego oddechu i obycia na scenie. Swoje umiejętności prezentują na Otwartej scenie muzycznej oraz podczas różnorodnych koncertów i imprez w naszym mieście.

Prowadząca: WIOLETTA KASZUBA

3. DZIECIĘCY ZESPÓŁ WOKALNY Figielek

Grupa działa w naszym Domu Kultury od 1 X 2014 r. Skupia 10 dziewczynek w wieku 7-9 lat z usteckich szkół. Dzieci uczą się piosenek o różnej tematyce, zgodnie z przypadającą okazją, uroczystością. Ćwiczą poprawną intonację, dykcję oraz tworzą drobne układy choreograficzne. Podczas zajęć jest również czas na zabawy i gry muzyczno-ruchowe, co rozbudza zainteresowania muzyczne i pozwala dziewczynkom ciekawie i twórczo spędzać wolny czas. Próby zespołu odbywają się w czwartki w godz. 16.30-18.00.

Prowadząca: MARIOLA WÓLCZYŃSKA