(59) 8144919

Sekcja Tańca

Sekcja tańca skupia dzieci i młodzież w rożnym wieku oraz osoby dorosłe.
Działają u nas zespoły i grupy taneczne w rożnych technikach oraz organizowane są kursy tańca towarzyskiego w formie użytkowej.

- Grupa przygotowawcza "Balecik" - dzieci 5-6 lat,
- Zespół taneczny "Balecik" - dzieci 6-7 lat,
- Zespół taneczny "Afekcik" - dzieci 8-11 lat,
- Klub Miłośników Tańca - osoby dorosłe,
- Kurs Tańca Towarzyskiego - osoby dorosłe i młodzież ponadgimnazjalna
 

Prowadzący: JAROSŁAW RUS

 

- Salsa solo dla pań

Prowadząca: OLGA KOBUS

 

- Break dance - dzieci powyżej 9 lat
Prowadzacy: PAWEŁ KAMIŃSKI