Hurra! Nasz Dom Kultury dostał 96 800 tys. dofinansowania w ramach Konwersji cyfrowej domów kultury! Na program wpłynęło 1221 wniosków, ostatecznie wyłoniono 200 grantobiorców, którzy otrzymają dofinansowanie. Ogromnie się cieszymy, bo dzięki tym środkom będziemy mogli unowocześnić nasz dom kultury i rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. Granty zostaną przeznaczone na kompleksowe szkolenia oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online.

Konwersja cyfrowa domów kultury to projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego celem jest wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej oraz doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Wyniki: https://bit.ly/KonwersjaCyfrowaDK_Wyniki.