Eliminacje do konkursu recytatorskiego

Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Polskiej już na stałe wpisał się w kalendarz naszych wiosennych imprez. Celem jest integrowanie najmłodszych miłośników słowa mówionego i pielęgnowanie idei amatorskiego ruchu recytatorskiego wśród uczniów szkoły podstawowej.

W tym roku eliminacje miejskie odbędą się w Domu Kultury 25 kwietnia (czwartek) o godzinie 10.00. Usłyszymy młodych recytatorów wyłonionych podczas eliminacji szkolnych. Po wysłuchaniu prezentacji do finału powiatowego wytypowani zostaną najlepsi recytatorzy w każdej kategorii wiekowej oraz z konkursu poezji śpiewanej. Finał konkursu 3 czerwca o godz. 10.00 w OT Rondo w Słupsku.

Regulamin:
Regulamin-41.-Powiatowego-Konkursu-Recytatorskiwgo-Poezji-Polskiej