Oceny prac nadesłanych na konkurs fotograficzny „Najbardziej zimowe zdjęcie z Ustki” dokonali członkowie Usteckiego Klubu Fotograficznego działającego przy Domu Kultury w Ustce. Pierwsze miejsce zdobył Oskar Skumiał, drugie przyznano Beacie Janiszewskiej, trzecie miejsce powędrowało do Adriana Dorniaka. Wyróżnienia otrzymały: Agnieszka Klimaszewska-Kargul i Katarzyna Barcicka. Laureatom gratulujemy. O wręczeniu nagród poinformujemy e-mailowo.