Bałtycki Warsztat Audiowizualny narzędziem konwersji  Domu Kultury w Ustce

W 2021 roku znaleźliśmy się w gronie 200 domów kultury zakwalifikowanych do projektu Narodowego Centrum Kultury: „Konwersja cyfrowa domów kultury”. Do programu złożono 1221 wniosków. To projekt o charakterze systemowym, uruchomiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa. Jego celem było wyposażenie samorządowych instytucji kultury w kompetencje i umiejętności cyfrowe niezbędne do prowadzenia i rozwijania działań w zakresie edukacji kulturalnej oraz animacji kultury w społeczności lokalnej – kompleksowe szkolenia; doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych w formie cyfrowej lub online. Dostaliśmy 96 800 tys. dofinansowania!

Kultura i odbiorcy kultury przenoszą się po części do sfery wirtualnej, dzieje się to w dużej mierze naturalnie i od długiego czasu. Częściowo wymuszane jest przez tak niespodziewane fakty, jak wystąpienie pandemii i związanych z nią regulacji. Dom Kultury w Ustce pełni wiodącą rolę w tworzeniu i animowaniu lokalnego życia kulturalnego i reaguje na taki stan rzeczy, dąży do zapewniania odbiorcom wysokiej jakości kontaktu z lokalną kulturą i edukacją kulturalną, również w sferze wirtualnej. Możliwe jest to poprzez tworzenie wysokiej jakości materiałów audiowizualnych w formie relacji z wydarzeń, video-klipów, interaktywnych wystaw, spotkań z artystami, lekcji śpiewu, czy gry na gitarze – przeniesienie realizacji zadań statutowych do sfery wirtualnej (w miarę możliwości i potrzeb). Dom Kultury w Ustce posiada zasoby kadrowe i infrastrukturalne do tworzenia lokalnych i ponadlokalnych cyfrowych działań na wysokim poziomie. Pozytywnym aspektem przenoszenia treści do sfery wirtualnej jest możliwość zapewnienia większej dostępności osobom o specjalnych potrzebach oraz osobom, które fizycznie nie mogą brać udziału w organizowanych działaniach. Stąd projekt „Bałtycki Warsztat Audiowizualny Narzędziem Konwersji Domu Kultury w Ustce”.

Nasze działanie opierało się głównie na:

1. Udziale w szkoleniach rozwijających kompetencje techniczne i cyfrowe instruktorów Domu Kultury. Były to cykle szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury oraz szkolenia zaplanowane przez nas, beneficjentów programu. Szkolenia z zakresu technicznej obsługi sprzętu skierowane do instruktorów nieposiadających doświadczenia w realizacji audiowizualnej pomogły nabyć im umiejętności tworzenia jasnych i atrakcyjnych dla odbiorcy relacji, wywiadów, podcastów, filmików, rejestrowania i montowania krótkich materiałów audiowizualnych. Pracownicy nabyli też wiedzę z zakresu projektowania cyfrowych wydarzeń, diagnozy cyfrowych potrzeb beneficjentów, z obsługi mediów społecznościowych, zarządzania kanałami Domu Kultury w Ustce oraz prawnych regulacji odnośnie wymagań dla umieszczanych tam treści. Członkowie zespołu DK oraz osoby współpracujące z naszą instytucją wzięły udział w szkoleniach dotyczących: tworzenia hybrydowej instytucji kultury, by atrakcyjnie łączyć działania animacyjne on-line i off-line; nowych technologii animacji kulturalnej – aplikacje, narzędzia, multimedia, tik-toki; kręcenia filmów smartfonem i montażu nagranego materiału oraz podstaw tworzenia podcastów.

Dodatkowo opiekunowie pracowni muzycznej i filmowej wzięli udział w zaawansowanych szkoleniach z obsługi programów do edycji i montażu materiałów audio. Udział w szkoleniach zwiększył profesjonalizację ich wiedzy i posiadanych już umiejętności, co pozwala lepiej prezentować lokalną twórczość, a także tworzyć edukacyjne materiały dla uczestników sekcji muzycznej.

2. Zainicjowaniu działania „Bałtyckiego Warsztatu Audiowizualnego” – pracowni filmowej Domu Kultury w Ustce, która pomoże skutecznie połączyć działania offline i online, wesprze realizacje dotychczasowych projektów, jak i da wiele nowych możliwości na ciekawe działania w przyszłości. Stworzenie wyposażonej w sprzęt pracowni pozwoli realizować i wdrażać nowe metody edukacji kulturalnej – relacje z występów, video-klipy, materiały edukacyjne z zajęć, tworzenie wizualizacji wyświetlanych w trakcie koncertów, tworzenie wystaw/materiałów/ filmów dokumentalnych o tematyce lokalnej, umieszczanie efektów pracy na stronach i portalach Domu Kultury w Ustce. Natomiast realizacja planowanych cyklicznych warsztatów filmowych, animacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych rozwinie kompetencje uczestników zajęć w dziedzinie realizacji audiowizualnej.

3. Zakupie optymalnego sprzętu, oprogramowania i stworzeniu stanowisk do pracy,
by realizować planowane działania, wdrażać nowe sposoby i formy animacji kulturalnej oraz umożliwieniu streamingu działań edukacyjnych i wydarzeń „na żywo”.

4. Umożliwieniu odbiorcom optymalnego dostępu do działań Domu Kultury, edukacji kulturalnej i wytworów lokalnej kultury, poprzez tworzone w pracowni filmowej, umieszczane na stronach i portalach internetowych DK specjalnie dostosowane treści audiowizualne.