Pragniemy zaspokoić potrzebę piękna i przygotować do twórczego bycia w świecie. Tworząc wspólnotę, zagospodarowywać wolny czas ustczan, chronić, pielęgnować i promować talenty, a przede wszystkim zadziwić światem.

Dom Kultury w ramach swojej działalności organizuje wystawy, koncerty i spektakle teatralne twórców lokalnych i krajowych. Prowadzi edukację kulturalną dzieci i młodzieży w zespołach artystycznych i kołach zainteresowań. 

Od wielu lat pracujemy z Wami i dla Was, tworząc wspólną kulturalną przestrzeń. Wiemy, że w naszej lokalnej społeczności jest jeszcze wiele nieodkrytych talentów i pasjonatów, którzy nie mieli okazji, bądź śmiałości nawiązać z nami współpracy. Warto to zmienić!

Nasz Dom Kultury jest otwarty na ustczan: animatorów, pasjonatów, aktywistów, kreatorów, grupy nieformalne, instytucje i organizacje pozarządowe. Otwarty na Wasze pomysły, inicjatywy, działania kulturalne, społeczno-kulturalne i edukacyjne – na realizację Waszych potrzeb, pasji, talentów i kreacji osobistych.

Zapraszamy – udostępniamy przestrzeń na Wasze pomysły i działania.

1.   Dom Kultury

– sala wielofunkcyjna z pianinem,

– sala widowiskowa z fortepianem.

2.   Bałtyckie Centrum Kultury:

– sala wystawowa,

– sala audiowizualna (rzutnik, ekran, max. do 30 osób),

– sala kameralna z pianinem. 

Dodatkowo oferujemy wparcie merytoryczne, techniczne i informacyjne, jak również nasze doświadczenie, którym chcemy się dzielić.

Czekamy na Was!

Zasady naszej współpracy

1.   Pomysły na działania prosimy zgłaszać codziennie drogą mailową na adres: dk.ustka@wp.pl lub osobiście u Dyrektora DK w każdy poniedziałek
      w godz. 10.00-16.00
.

2.   Pomysły prosimy zgłaszać nie później niż 3 tygodnie przed planowanym terminem realizacji działania.

3.   Regulamin korzystania z pomieszczeń Domu Kultury i Bałtyckiego Centrum Kultury.