Jarosław Kasperek - instruktor ds. organizacji imprez