Joanna Cieślak instruktor - instruktor ds. organizacji imprez / sekretariat