Program „Niepodległa” skierowany jest do samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych. W ramach programu dofinansowywane są działania o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym, dotyczące obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Szczególny nacisk położony jest na uwzględnianie pamięci i tradycji rodzinnej, lokalnej i regionalnej, wpisanej w historię odradzającego się Państwa Polskiego.

W ramach tego programu nasz Dom Kultury pozyskał dofinansowanie na następujące przedsięwzięcia:

NASZE WIELKIE HISTORIE

To zbiorowy projekt, obejmujący kilkanaście instytucji kultury, uczestniczących w programie „Zaproś nas do siebie” Narodowego Centrum Kultury. 15 kulturalnych podmiotów, w tym Dom Kultury w Ustce, przez kilka miesięcy pracowało nad wspólnym przedsięwzięciem, pokazaniem historii Polski w jej lokalnych przejawach. Koordynatorem działań był Gminny Ośrodek Kultury w Suszcu.

Dzięki wsparciu dotacyjnym Biura Programu „Niepodległa”, w każdym z ośrodków odbyły się warsztaty historyczne dla młodych pasjonatów historii. Uczniowie lokalnych szkół ( w Ustce była to młodzież uczęszczająca do UTO) poznali metody archiwizowania opowieści, przeprowadzania wywiadów i pracy ze źródłami historycznymi. Kolejny etap projektu umożliwił wykorzystanie zdobytych umiejętności w praktyce – uczestnicy wertowali pamiętniki, raporty i księgi parafialne, przeglądali stare fotografie i rozmawiali ze znawcami lokalnych historii. Po kilkunastu tygodniach pracy, dziesiątkach spotkań i rozmów udało się stworzyć wyjątkowe archiwum, pełne opowieści o uznanych już bohaterach, jak i zwykłych, anonimowych obywatelach, których los splótł się z odzyskiwaniem przez Polskę niepodległości w 1918 roku.

Podsumowaniem I etapu projektu była wizyta ponad stu młodych badaczy lokalnych historii w Warszawie. Nie zabrakło tam usteckiej młodzieży. 27 listopada 2017 r. mieli okazję zwiedzić Pałac Prezydencki w Warszawie i Galerię Kordegarda Narodowego Centrum Kultury, gdzie obejrzeli filmy z cyklu „Historia w ożywionych obrazach – Polska niepodległa”, zainspirowanego najważniejszymi dziełami malarskimi, odnoszącymi się do zwrotnych punktów w polskiej drodze do suwerenności. Następnego dnia w PROMie Kultury Saska Kępa odbył się uroczysty wernisaż, podczas którego przedstawiciele każdej z uczestniczących w projekcie instytucji prezentowali badaną przez siebie opowieść. Oprócz uczniów zaangażowanych w zbieranie historii, na wernisażu pojawili się też dyrektorzy instytucji kultury, lokalni politycy, a nawet potomkowie niektórych bohaterów historii.

„Nasze Wielkie Historie” zadebiutowały w Warszawie, a od grudnia 2017 r. ruszyły w podróż po całej Polsce. Wystawę gromadzącą historie swoich małych ojczyzn, lokalnych bohaterów można było bezpłatnie zobaczyć w każdej z uczestniczącej w projekcie instytucji. 5 kwietnia zagościła w Ustce. W 2018 r. ponownie w Warszawie odbył się finisaż!

Honorowy patronat nad projektem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. dr hab. Piotr Gliński i Narodowe Centrum Kultury. Działania dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA.