Program „Równać Szanse” to Regionalny Konkurs Grantowy finansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Celem programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Dom Kultury zrealizował w jego ramach następujące działania:

  • Projekt „Mam odwagę zabrać głos”. Celem projektu było zachęcenie młodzieży (13-19 lat) do działalności na rzecz społeczności lokalnej, sprowokowanie ustczan do dyskusji  na tematy dotyczące kodeksu etycznego człowieka i  zajęcia stanowiska wobec problemu kary śmierci na świecie. Projekt obejmował warsztaty komunikacji interpersonalnej, warsztaty aktorskie, spotkania z przedstawicielem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, pokazy filmów dotyczących kary śmierci, organizację konkursów: fotograficznego – „Współczesna komunikacja międzyludzka”, plastycznego – „Jestem przeciw – za karą śmierci”, realizacje spektaklu „Antygona”.
    Czas realizacji: styczeń – czerwiec 2012                                   
  • Projekt „Nakręceni” to zajęcia skierowane do młodzieży w wieku 13-19 lat z kinematografii,  operatorskie, warsztaty aktorskie, charakteryzacja, pisanie scenariusza

Czas realizacji: styczeń- czerwiec 2013

  • Projekt „Filomożercy” to cykl działań skierowanych do młodzieży w wieku 13-19 lat.  Celem projektu jest stworzenie dla młodzieży zafascynowanej filmem możliwości realizacji i rozwoju swojej pasji, Uczestnicy brali   udział w różnorodnych warsztatach prowadzonych przez lokalnych artystów, instruktorów. Warsztaty scenopisarskie prowadził Daniel Odija, aktorskie – Bożena Borek, charakteryzacji – Katarzyna Sobków, a operatorskie – Adam Mroczek

Czas realizacji: luty – lipiec 2015

Program ”Równać szanse” lata 2000-2017 na konkurs specjalny „100- lecie odzyskania niepodległości”

  • Projekt „Aktywni online, aktywni offline” – młodzieżowy kanał youtube” celem projektu jest aktywizacja młodzieży, zainteresowanie jej życiem lokalnej społeczności i instytucji, nabycie umiejętności pracy w grupie, przełamywanie barier w wystąpieniach publicznych, konfrontacja z pozytywnymi i negatywnymi opiniami. Stworzenie nowej formy uczestnictwa w Domu Kultury, w lokalnym świecie, która będzie odpowiadała aktualnym zainteresowaniom, pasjom i potrzebom. Młodzież będzie miała możliwość zrealizowania swoich pomysłów, wypowiedzenia się na interesujące ją tematy poprzez realizację materiałów video. Narzędziem będzie stworzenie przez młodzież kanału na serwisie – youtube.com. Tematyka materiałów przygotowywanych przez młodzież będzie różnorodna i zależna od ich zainteresowań. Tym razem to oni – odbiorcy popularnych kanałów youtube, staną się ich autorami, tworząc profesjonalne materiały. Tym samym zostaną poddani ocenie odbiorców ich kanału (także tej negatywnej). Zakończenie projektu będzie miało formę prezentacji przed publiką na żywo – „offline”. Poprzez zaplanowane w projekcie działania, młodzież zdobędzie umiejętność oceny swoich możliwości, analizy swoich słabych i mocnych stron, współpracy w grupie, nawiąże nowe relacje z lokalnymi instytucjami, rówieśnikami, zwiększy wiarę w siebie.

Czas realizacji: luty- sierpień 2018

  • Projekt „Młodzi Niepodlegli”– koncert oraz videoklipy celem projektu jest aktywacja lokalnej młodzieży w wieku (13-19 lat). Umożliwienie zaistnienia młodzieży w społeczności poprzez stworzenie patriotycznego koncertu połączonego z wizualizacjami z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości- 100 lecie odzyskania niepodległości. Przygotowanie aranżacji wybranych utworów, które  wykonają na żywo podczas występu. Nagranie teledysku z utworem „ Dziś idę walczyć mamo” oraz „Nie ma kraju”. Teledyski zostały wydane w formie DVD i były  wręczanego uczestnikom wydarzenia.

Czas realizacji: czerwiec – październik 2018