Dom Kultury w Ustce był beneficjentem programu w roku 2017. Znaleźliśmy się w gronie 20 ośrodków kultury z całej Polski. Przeszliśmy z NCK i innymi uczestnikami programu ciekawą drogę, pełną zmian, inspiracji i wzajemnego wsparcia.

„Zaproś nas do siebie! to projekt szkoleniowy Narodowego Centrum Kultury, wspierający rozwój lokalnych instytucji kultury. Zakłada uczenie się poprzez doświadczanie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń, budowanie relacji pomiędzy uczestnikami. Projekt skierowany jest do domów, ośrodków, centrów kultury, posiadających status samorządowej instytucji kultury, wpisanych do rejestru instytucji kultury.

Poprzez organizację szkoleń dla pracowników instytucji, spotkania online, wsparcie dla dyrekcji, wizyty studyjne w regionach, konsultacje z ekspertami, grupowe zadania oraz udział w wydarzeniach organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury, wzmacnia zespoły i daje im zastrzyk inspiracji w pracy nad ofertą programową instytucji.

Instytucje, biorące udział w projekcie, otrzymują od Narodowego Centrum Kultury wsparcie w zakresie:

  • wzmocnienia kompetencji pracowników instytucji kultury w obszarze komunikacji i pracy w zespole,
  • wzmocnienie kompetencji dyrektorów instytucji w zakresie zarządzania,
  • rozwoju oferty programowej instytucji na kolejny rok, opartej na tożsamości lokalnej i współpracy z mieszkańcami.

Działania realizowane były przez kilka miesięcy – od kwietnia do listopada 2017 roku – w formie szkoleń, warsztatów, wizyt studyjnych, spotkań i konsultacji z ekspertem. „Zapraszały nas do siebie” instytucje kultury, mające doświadczenia w zakresie budowania oferty instytucji kultury – dzięki czemu poznaliśmy wyjątkowych polskich animatorów, menadżerów, artystów, ludzi sektora kultury, pracowaliśmy na konkretnych przykładach, dobrych praktykach.

Wzięliśmy udział w 6 starannie przygotowanych wizytach studyjnych, licznych warsztatach, wymianie dobrych praktyk. Spędziliśmy razem prawie 300 godzin. Przy wsparciu NCK opracowaliśmy mapę lokalnych zasobów oraz przeprowadziliśmy diagnozę potrzeb lokalnej społeczności. Zwieńczeniem i podsumowaniem działań było wypracowanie oferty programowej naszego DK na rok 2018 i zaprezentowanie jej podczas seminarium podsumowującego.