• Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w Gminie Miasto Ustka:
  1. „HIP-HOP- moja rzeczywistość” to forma działań cyklicznych, regularnych i długofalowych, realizowanych w następujących formach: grupa taneczna, grupa muzyczna. Celem projektu było umożliwienie rozwoju grupy tanecznej oraz stworzenia pracowni muzycznej dla młodych ludzi, którzy będą zajmować się tworzeniem muzyki hip- hop w DK. Stworzenie młodzieży zainteresowanej kulturą hip-hop przestrzeni w realizacji swoich artystycznych zamierzeń, pasji.
    Czas realizacji: styczeń – grudzień 2013
  2. „Ustecka Manufaktura” to cykl zajęć ceramicznych dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i licealnym (13-19 lat) z rodzin dysfunkcyjnych. Propozycja na pobudzanie młodych ludzi do rozwijania swoich zainteresowań artystycznych, twórczych działań, konstruktywnego spożytkowania młodzieńczej energii. Celem projektu jest umożliwienie zapoczątkowania funkcjonowania grupy rękodzielniczej oraz stworzenia pracowni ceramicznej.
    Czas realizacji: styczeń – grudzień 2014

3. Projekt zakładający prowadzenie różnorodnych zajęć artystycznych
dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych:
– „Ustecka Manufaktura II” cykl zajęć ceramicznych dla dzieci i młodzieży
w wieku od 10 do 16 lat. Celem jest umożliwienie dalszego
funkcjonowania grupy rękodzielniczej, kontynuowanie zajęć związanych
z wyrobem prac o tematyce dowolnej oraz gadżetów pamiątek
związanych z Ustką.
– „Obiektywnie” – warsztaty fotograficzne – zajęcia dla fotoamatorów,
którzy chcą przyswoić sobie wiedzę dotyczącą fotografii, poznać jej
tajniki pozwalające na robienie ciekawych ujęć.
– Zajęcia muzyczne (lekcje wokalu, gitary, próby zespołów) stała propozycja
dla młodzieży.
Czas realizacji: luty – grudzień 2015

4. Zakupienie filmów DVD do Klubu Miłośników Filmu prowadzone w
Bałtyckim Centrum Kultury.
Czas realizacji: lipiec 2018 – czerwiec 2019

5. „Graficzna Manufaktura” – cykl innowacyjnych zajęć graficznych 10-15 lat. Celem zajęć jest przybliżenie technik graficznych jako jednej z wielu form twórczości plastycznej, poprzez zajęcia pokazowe i praktyczne. Poznanie technik graficznych i ich wykonywanie pełni funkcję edukacyjną, poznawczą, twórczą oraz terapeutyczną (arteterapia). Podczas zajęć uczestnicy poznają cały proces powstawania grafiki, od projektu do odbitki i samodzielne będą wykonywać własne projekty oraz odbitki graficzne w kilku technikach. Uczestnicy poznają historię grafiki, jej przeznaczenie, różne techniki, przykłady prac artystów.
Czas realizacji: 2019-2020

6. Pracownia „Ręcznie – zręcznie” to propozycja cyklu spotkań z rękodziełem dla osób w wieku 8-19 lat  zajęcia z szycia ręcznego i maszynowego krok po kroku od podstaw. Celem zajęć jest przybliżenie technik szycia, aplikacji jako jednych z wielu form własnej twórczości. Takie działania pełnią funkcję edukacyjną, poznawczą, twórczą oraz terapeutyczną (arteterapia). Podczas zajęć uczestnicy poznają różne rodzaje ściegów ręcznych i maszynowych, jak wykonać wykroje i uszyją zaprojektowane przez siebie przedmioty.
Czas realizacji: 2020-2021