To projekt Narodowego Centrum Kultury z 2018 roku, do którego zakwalifikowaliśmy się wraz 50 innymi instytucjami kultury, posiadającymi status samorządowej instytucji kultury. Miał on na celu:

  1. wspieranie czytelnictwa, szczególnie wśród młodzieży i dorosłych,
  2. upowszechnianie dostępności literatury naukowej i specjalistycznej, często niedostępnej w bibliotekach i czytelniach,
  3. promowanie polskich produkcji muzycznych, dzięki obecności w pakietach płyt CD.