Figielek – dziecięcy zespół wokalny | Andante – dziecięcy zespół wokalny | Studio Wokalu – zajęcia indywidualne dla młodzieży i dorosłych | Belferki – zespół wokalny nauczycielek


Figielek – dziecięcy zespół wokalny 

Grupa skupia dzieci z klas I-III. Dzieci uczą się piosenek o różnej tematyce, zgodnie z przypadającą okazją, uroczystością. Ćwiczą poprawną intonację, dykcję oraz tworzą drobne układy choreograficzne. Podczas zajęć jest również czas na zabawy i gry muzyczno-ruchowe, co rozbudza zainteresowania muzyczne i pozwala ciekawie i twórczo spędzać wolny czas. 

Zajęcia: We wrześniu zostanie ustalony nowy grafik zajęć w Roku Kulturalnym 2023/2024

Prowadząca:

Opłata: 70 zł/m-c


Andante – dziecięcy zespół wokalny 

Do grupy należą dzieci i młodzież z klas IV-VIII. Młodzi wokaliści uczą się piosenek o różnej tematyce, zgodnie z przypadającą okazją, uroczystością. Ćwiczą poprawną intonację, dykcję oraz tworzą drobne układy choreograficzne. Podczas zajęć jest również czas na zabawy i gry muzyczno-ruchowe, co rozbudza zainteresowania muzyczne i pozwala dziewczynkom ciekawie i twórczo spędzać wolny czas. 

Zajęcia: We wrześniu zostanie ustalony nowy grafik zajęć w Roku Kulturalnym 2023/2024

Prowadząca:

Opłata: 70 zł/m-c


Studio Wokalu – zajęcia indywidualne dla młodzieży i dorosłych

Zajęcia adresowane do osób, których pasją jest śpiewanie. Uczestnicy pracują nad emisją głosu, uczą się prawidłowego oddechu i obycia na scenie. Swoje umiejętności prezentują podczas różnorodnych koncertów i imprez w naszym mieście.

Zajęcia: ustalane indywidualne

Prowadząca: WIOLETTA KASZUBA

Opłata:
100 zł/m-c – młodzież ze Studio Wokalu
50 zł/za pojedyncze zajęcia – dorośli, młodzież spoza Studio