Dyrektor – Aldona Staszewska-Klimek
Główna Księgowa – Agnieszka Szołtysik
Instruktor ds. plastyki – Dorota Paściak
Instruktor ds. tańca – Jarosław Rus
Instruktor ds. muzyki – Paweł Korneluk
Instruktor ds. organizacji imprez – Jarosław Kasperek
Instruktor ds. organizacji imprez/kasjer – Urszula Karcz
Pracownicy gospodarczy:
– Wiesława Jasiewicz
– Jan Zaraś
– Wiesław Dziugieł