Powrót z połowu –  Zakup materiałów i usług na potrzeby stworzenia produktów edukacyjnych związanych z historią Ustki i rybactwa

To kolejny ważny dla nas i dla miasta projekt, na który otrzymaliśmy dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku z programu: „Promowanie i zachowanie rybackiego charakteru obszaru w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020. Działanie 4.2 „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Koszt całkowity przedsięwzięcia wyniósł 38.450,00, z czego kwota dofinansowania to 32.624,00 zł.

Było to kilkumiesięczne działanie (luty-październik 2022), na które składało się wiele innowacyjnych przedsięwzięć związanych z historią Ustki, rybactwa i rybołówstwa. Przewodnią ideą działania było zwiększanie świadomości o dziedzictwie historycznym, rybackim charakterze naszego miasta. Wszelkie projektowe inicjatywy nawiązywały do codziennego życia rybaków, skupionego wokół morza i budowania tożsamości lokalnej w oparciu o historyczną osadę rybacką, pomagały poznać miejsce, w którym żyjemy, aktywnie włączały ustczan w działania budujące lokalną tożsamość. Zaplanowane podczas zadania działania angażowały lokalnego historyka, miejscowych rybaków, rękodzielników związanych z dawnym rzemiosłem rybackim, życiem w osadzie tj. wikliniarstwem, garncarstwem. Finał projektu odbył się 13.08.2022 r. w ramach obchodów Święta Ustki.

Historycznie Ustka należała i należy do wielokulturowego regionu Pomorza. Morze zawsze stanowiło centrum życia lokalnej społeczności. Niniejszym projektem chcieliśmy edukować, kultywować rybackie tradycje, podkreślić rybacki charakter obszaru, na którym żyjemy. Projekt miał na celu poznanie historii Ustki przez mieszkańców w różnym wieku, z różnych środowisk, dzięki czemu wzmocnił poczucie wspólnoty. Na projekt składało się wiele form przekazu, warsztatów, animacji, spotkań, w które zaangażowana została lokalna społeczność w różnym wieku oraz wielu miejscowych partnerów. Wszystko dla wspólnego dobra. Była to propozycja nietypowej koncepcji mówienia o historii, kulturze, nie od strony martyrologicznej, a od strony zwykłego życia, z uwzględnieniem lokalnego dziedzictwa kulturowego, jego rybackiego aspektu.

Główne części składowe naszego zadania to:

– warsztaty historyczne, cykl spotkań bezpośrednich uczestników projektu z historykiem – Marcinem Barnowskim. Podczas tych zajęć uczestnicy zdobyli wiedzę na temat historii, atmosfery i specyfiki Ustki z okresu osady rybackiej. Ta wiedza zwiększyła wśród uczestników świadomość i umożliwiła jak najwierniejsze odtworzenie rybackiego charakteru naszego miasta podczas planowanego wydarzenia edukacyjnego, parateatralnego „Powrót z połowu” – pierwszego tego typu zdarzenia w naszym mieście.

– warsztaty aktorskie, cykl spotkań bezpośrednich uczestników projektu mających na celu przygotowanie wydarzenia parateatralnego „Powrót z połowu”. Zgromadziliśmy na nich znanych i nie znanych ustczan, chcących zaangażować się aktywnie w nasze kulturalne przedsięwzięcie.

– przygotowanie scenografii, elementów dekoracyjnych i strojów do wydarzenia parateatralnego „Powrót z połowu”. Wszystko po to, by ciekawie, wiernie i atrakcyjnie ukazać zwyczajne życie rodzin oczekujących na powrót rybaków z połowu, by stworzyć klimat odtwarzanego okresu, przenieść widzów w czasie.

– przygotowanie, opracowanie merytoryczne i wydanie autorskiej gry miejskiej związanej z obszarem rybackim i akwakulturą – „Rybim Szlakiem”. To bardzo ważny element naszego projektu. Gra jest mocno związana z miejscem, w którym żyjemy – Ustką. Została pięknie opracowana graficznie przez artystkę, rysowniczkę, ilustratorkę z Poznania – Franciszkę Kujawską, z charakterystyczną dla niej kreską i wielobarwnością. To edukacyjna gra miejska skierowana do wszystkich, bez względu na wiek, interesujący sposób na ciekawe, aktywne spędzenie wolnego czasu w grupie przyjaciół, znajomych, rodziny. Uczestnicy mieli do wykonania różnorodne zadania w wyznaczonych punktach miasta. Zmagali się z wymienianiem, rozpoznaniem i opisaniem walorów przyrodniczych Ustki, miejsc i przedmiotów związanych z rybołówstwem. Gra została rozegrana podczas finału naszego projektu – 13 sierpnia.

– innowacyjne, interaktywne pierwsze tego typu w Ustce wydarzenie parateatralne „Powrót z połowu”, którego akcja toczyła się w usteckim porcie. Ukazało ono moment powrotu rybaków z poławiania ryb. Towarzyszyła mu interaktywna opowieść o codziennym życiu rybackiej społeczności. Połów ryb i ich przetwarzanie były jednym z najważniejszych źródeł utrzymania mieszkańców Ustki. I to od stuleci. Prawie każda rodzina miała jakąś łódkę. W zaciszne dni w porcie wisiały sieci, a w powietrzu unosił się zapach wodorostów, z których trzeba było je oczyszczać. Łowiono flądry, dorsze, śledzie, ale tym gatunkiem ryb, z połowów których słynęli ustczanie był łosoś. Uczestnicy widowiska wystąpili w stylizowanych strojach, a miejsce wydarzenia zostało zaaranżowane w klimacie rybackiej wioski. Zdarzeniu towarzyszyły ogólnodostępne gry, zabawy, animacje o charakterze rybackiej osady, w tym warsztaty wikliniarskie – podczas których uczestnicy wyplatali własnoręcznie ryby, ceramiczne – w trakcie, których uczestnicy ulepili swoje ryby i plastyczne – malowanie drewnianych rybek. Wydarzenie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno mieszkańców naszego miasta, jak i turystów, którzy odwiedzili w tym czasie Ustkę.

– wystawa „Ustka – dawna osada rybacka” to kolejny ważny element naszego działania oddającego charakter obszaru, na którym żyjemy. Była to prezentacja wielkoformatowej fotografii dawnej Ustki w przestrzeni miejskiej, na ulicy Portowej, przy dawnej Wieży Ciśnień. Miejsce to zostało wybranie celowo. Chcieliśmy ożywić kulturalnie to niegdyś ważne miejsce Ustki, przy stoczni. Na tej plenerowej wystawie zaprezentowaliśmy zabytkowe już zdjęcia z kolekcji Pana Adama Brzóski.

– plenerowy koncert kapeli ludowej – Kapeli z Gminy Damnica, który odbył się na scenie w porcie podczas finału naszego działania. To wydarzenie dopełniło dzień pełen projektowych atrakcji.

Nasz projekt wzbudził bardzo duże zainteresowanie i wiele pozytywnych emocji. Pokazał też chęć aktywnego współtworzenia wydarzeń kulturalnych przez naszą lokalną społeczność. Był działaniem otwartym na różne grupy środowiskowe i  wiekowe. Skupił szerzej znanych lokalnych artystów, działaczy, pracowników Domu Kultury w Ustce, mieszkańców, turystów i kuracjuszy przyjeżdżających do Ustki  Łącznie zgromadziliśmy ponad 200 osób. To cieszy i zachęca do podejmowania kolejnych włączających działań.